Link açıqlığı

Saatnıñ esas haberi

Yanvar ayında Qırımdaki Rusiye arbiy obyektlerine ücümler. Patlav başlanuvı ya da USQ-niñ sistematik çalışuvı?


Qırımdaki patlavlar. Fotokollaj
Qırımdaki patlavlar. Fotokollaj

Yanvarniñ 4-nde işğal etilgen Qırımda Saq (ukrayin idariy islâatına köre, Kezlev) ve Pervomaysk (Qurman) rayonlarında, em de Aqyarda Rusiye arbiy obyektlerine ücüm etildi. Ukrayina Mudafaa nazirliginiñ Baş istihbarat idaresi Kezlev civarındaki Rusiye radarlarınıñ pozitsiyalarına muvafaqiyetli ücüm etilgenini bildirdi. Mında Qırımnıñ Pervomaysk rayonındaki Grişino köyü civarında (idariy islâatqa köre, o Qurman rayonına ait) arbiy anbarnıñ zarar körgenini köstergen uydu resimleri de derc etildi.

Aynı şu künü, yanvarniñ 4-nde, Aqyarda da bir qaç patlav eşitildi, yerli telegram kanalları Yuharina balkası üstünde duman töşeginiñ videosını derc etti. Şeerniñ rusiyeli akimiyeti, ava mudafaası raketa ücümini keri urıp qaytardı, dep bildirdi, Ukrayina Silâlı quvetleri ise, Rusiye ordularınıñ birleşüv komandanlıq noqtası yoq etilgenini ve "Rusiye mudafaa sistemasına ciddiy zarar ketirilgenini" bildirdi.

Yanvarniñ 5-nde Aqyarda üç kere ava telükesi ilân etildi. Yanvarniñ 6-nda saba Ukrayina Ava quvetleriniñ komandanı Nikolay Olesçuk, 2014 senesi Rusiye tarafından zapt etilgen Novofedorovka uçaq alanındaki idare noqtası urulğanını bildirdi.

Bu ücümlerniñ maqsadı ne ola bile, olarnıñ aqibeti ne olacaq ve Qırımdaki rusiyeliler ve qırımlılar nege azırlanmalı? Bu aqta Qırım.Aqiqat Radiosınıñ efirinde alıp barıcı Sergey Mokruşin "Sonata" şirketiniñ strategik eksperti Andriy Rıjenko ve "Strategiya XXI" globalistika Merkeziniñ arbiy telükesizlik programmalarınıñ reberi Pavlo Lakiyçuk ile laf etti.

Saq rayonındaki Uyutnoye şeerinde patlavdan soñ duman sütüni
Saq rayonındaki Uyutnoye şeerinde patlavdan soñ duman sütüni

Keçken seneniñ iyül ayından başlap işğal etilgen Qırımda Rusiye arbiy obyektlerine ücümler muntazam ve uyğunlaştırılğan şekilde yapıldı, dep tarif ete "Sonata" şirketiniñ eksperti, Ukrayina Arbiy deñiz quvetleriniñ yedek 1-nci reytingli kapitanı Andrey Rıjenko. Askerler deñiz ve ava dronları ve qanatlı raketalarnı qullana. Olarnıñ maqsadı - "Qırım batırılmağan ava taşıyıcısınıñ'' arbiy infraterkibi: raketa qurulışları, ava mudafaası ve radar sistemaları, komandanlıq merkezleri, anbarlar, uçaq alanları ve arbiy gemiler, dep añlata Andriy Rıjenko.

Andriy Rıjenko, Ukrayina Arbiy deñiz quvetleri yedeginiñ 1-inci derece kapitanı, "Sonata" şirketiniñ strategik eksperti
Andriy Rıjenko, Ukrayina Arbiy deñiz quvetleri yedeginiñ 1-inci derece kapitanı, "Sonata" şirketiniñ strategik eksperti

''Yılnıñ başında ücümlerniñ devamını kördik. Şimdi olar Qırımnıñ ğarbiy qısmında Rusiye Federatsiyasınıñ ava mudafaasınıñ sistemasını bozmağa tırışalar. Ğaliba, ücümlerni devam ettirmek ve Qırımnıñ arbiy imkânlarını eksiltmek içün, o, yarımadanı qorçalamaq içün qullanıla ve esasen Ukrayinanıñ cenübinde ve Qara deñizniñ şimaliy-ğarbiy qısmında işğalci ordularğa qoltutmaq içün qullanıla", - dep tarif etti Qırım.Aqiqat Radiosınıñ efirinde Andriy Rıjenko.

Rusiyeniñ Uytnoye köyü yanındaki arbiy qısmı, Google uydu haritasınıñ ekran resmi
Rusiyeniñ Uytnoye köyü yanındaki arbiy qısmı, Google uydu haritasınıñ ekran resmi

Yanvarniñ başında arbiy silâlı quvetlerniñ ücümleri S-400 ve S-300 sistemalarını yoq etmek maqsadınen yapıldı. Bular yarımadağa uzaq kirişni qoruy ve qanatlı raketalarnen küreşmek içün azırlanğan, dep tarif etti ekspert.

''Bunlar esasen anbarlar, radarlar, belki de ava mudafaasınıñ uçuruv qurulışları ve Sevastopoldeki Yuharin balkasınıñ idare noqtası edi. Şimdilik arbiy obyektlerni, gemiler ya da arbiy tehnika kölemini körmeymiz. Amma Qırımda, kerçekten aytsam, Rusiye arbiyleri çoq degil. Tahminen 13 biñ. Olar memleketimizniñ cenübinde işğal etilgen yerlerni tutqan ordular içün yedek olaraq qullanıla", - dep qayd etti Andriy Rıjenko.

Yuharina balkasındaki arbiy bölük, Google uydu haritasınıñ ekran resmi
Yuharina balkasındaki arbiy bölük, Google uydu haritasınıñ ekran resmi

Keçken sene avgust ve sentâbr aylarında da böyle darbeler oldı, dep hatırlay Rıjenko. O vaqıt ukrayin mudafaa quvetleriniñ arbiy obyektlerge, şu cümleden Aqyarda da, ücüm etmek imkânları peyda oldı. Ukrayina raketalarınıñ bir qısmı urıp tüşürildi, amma qalğanları Rusiye ordusına ciddiy zarar ketirdi, dep ayta arbiy ekspert.

''Arbiylerimizniñ duşmannıñ ava mudafaası sıstemasınıñ konturı bar, qayda ve qaysı tertibatlar bar, radar sisteması, kim ne qapata. Men bellesem, bunıñ esasında olar böyle operatsiyalarnı planlaştıralar'', - dep añlata taktikanı Andriy Rıjenko.

Qırımdaki Rusiye arbiy obyektlerine ücümler ne qadar çoq olsa, Ukrayina cenübindeki Rusiye gruppirovkası o qadar zayıflaşa. İşğal etilgen Qırım bu gruppirovkanıñ esas arqa bazası ola, dep añlata ''Strategiya XXI'' Globalistik Merkeziniñ arbiy telükesizlik programmalarınıñ reberi Pavel Lakiçuk. Rusiye Federatsiyasınıñ Qara deñiz flotu Ukrayina Silâlı quvetleriniñ esas maqsadlarından biri. Laqiçuknıñ aytqanına köre, flot ştabı ve arbiy gemilerge yapılğan darbeler Ukrayina yalısınıñ bir qısmını qapatıp, deñiz qapusını açmağa imkân berdi.

''Strategiya XXI'' Globalistik Merkeziniñ arbiy telükesizlik programmalarınıñ reberi Pavel Lakiçuk
''Strategiya XXI'' Globalistik Merkeziniñ arbiy telükesizlik programmalarınıñ reberi Pavel Lakiçuk

''Şimdilik olar açıq. Qara deñiz flotu olarnıñ üstünde tura. Çetel quvetleriniñ küç ve vastalarına (bu bizim cenübimizge ve Qara deñizniñ cenübiy-ğarbiy qısmına ücüm ete bilecek aviatsiya, gemi, raketa sistemalarıdır) ne qadar çoq ücüm etilse, Ukrayinada degil de, onıñ etrafında da o qadar telükesiz olacaq. Qamaçavğa bağlı olmaycaqmız", - dep qayd etti Qırım.Aqiqat Radiosınıñ efirinde Pavel Lakiçuk.

Ukrayina arbiy quvetleriniñ darbelerinden ukraiyn ücümleri içün ne esas olğanını añlamaq mümkün: Rusiye arbiy bazaları, anbarlar, uçaq alanları cenk areketleriniñ ketişatına tesir etken er şey. Bu Rusiye Federatsiyasınıñ Qara deñiz flotunıñ obyektleridir, dep tüşüne arbiy ekspert.

''Ve neticede müim obyekt olaraq duşmannıñ ava mudafaası, katerlerge qarşı mudafaa sisteması sayıla. Onıñ zayıflaştırılması, çalışmaması içün şaraitniñ yaratılması, birinci eki vazifeni becermek içün müim bir şart ola", - dey Pavel Lakıyçuk.

Rusiye arbiy obyektlerine ücümler Qırımnıñ azat etilmesine qadar devam etecek, "duşman Keriç köpründen qaçqanına qadar", dep emin. Köprüniñ özü esas maqsatlardan biri ola, çünki o Qırım ve Ukrayina cenübinde arbiy gruppirovkanıñ bütün teminlevi içün logistika bağı olaraq qurula edi, dep ayta arbiy ekspert.

''Ruslar cenkke azırlana ediler. Diger yollar yardımcı yollar. Keriç köpründe olğan darbeler... şimdi sıñırlı çalışa. Avtomobil qısmı keri alındı, demiryolları da sıñırlandı. Yüklerniñ çoqusı desant gemileri, yardımcı gemiler tarafından, qısmen Keriç parom keçiti ''Kavkaz'' limanı ''Qırım limanı'' üzerinden avuştırıla. Amma bu Keriç köprüniñ olğan keçüv qabiliyetini temin etmey. Duşman onı ğayrıdan tikleycek. Bizler bunıñ ile iç meraqlanmaymız. O, bütünley neytralleştirilgenine qadar esas maqsat olacaq", - dep bildirdi Pavel Lakıyçuk.

Qırımdaki Rusiye ava mudafaası sisteması içün belli bir ''çıqış'' olaraq alman Taurus raketaları adlandırıla - olar navigatsiyada GPS qullanmaylar, bu ise olarnı Rusiye radioelektronik küreş vastalarına daa az zararlı yapa bile.

Taurus raketi. Tasviriy foto
Taurus raketi. Tasviriy foto

Aynı şeyni Britaniyanıñ Storm Shadow ya da Frenkistannıñ SCALP aqqında da aytmaq mümkün, dep qayd ete Lakiçuk, amma bu ücümniñ muvafaqiyetliligi bir dane mahsulatqa bağlı olacaq demek degil. Qırımğa ücüm - mürekkep, qarışıq bir operatsiyadır.

''Olarnı qullanmaq içün (qanatlı raketalar - QA), belli bir darbe endirüv zonasına kirmek kerek olğan uçaqlar kerek. Bu alan qorçalanmaq kerek. Bu uçaqlar içün koridor duşman ava mudafaasınıñ vastalarından temizlenmek kerek. Mümkün olsa, raketalar içün koridor da temizlenmeli. Lâkin olar pek aqıllı şeyler ve duşman içün tahmin etilmegen bir yolnen areket ete bileler. Aynı şey deñiz uçaqları ile ücümlerge de ait'', - dep tarif etti Pavel Lakiyçuk.

"Bu Taurusnı alacaqmız, ve Qırım köprüne bir damla da ketiremezmiz. Er şey areketler zıncırına ve kerekli olğan resurslarğa bağlı. Böyle bir zıncır qurulsa, Qırım köprü olmaycaq'', - dep qoştı arbiy ekspert

Yanvarniñ birinci aftasındaki ücümler Cenkni ögrenüv institutında talil etildi. ISW yanvarniñ 6-nda bergen esabatında qayd etti ki, Ukrayina Qırımda arbiy nişanlarğa qarşı "çoq künlik" ameliyatnı keçire (4,5 ve 6 yanvar künleri ücümler yapıla bile edi) ve bir sıra böyle nişanlar muvafaqiyetnen yoq etildi. ISW bu ücümniñ sebebini aydınlatmay, amma Kremlnen bağlı bloger Rıbarnıñ fikrine köre, Ukrayina bu şekilde Rusiyeniñ işğal etilgen Qırım üzerindeki "ava mudafaasınıñ havfsızlığını" zayıflata.

MALÜMAT: Ukrayinağa qarşı Rusiye silâlı ücümi 2022 senesi fevralniñ 24-nden sabadan berli devam ete. Rusiye ordusı arbiy ve vatandaş infrastrukturasınıñ esas obyektlerine avadan darbe endire, uçaq alanları, arbiy bölük, cermay bazaları, yaqıt stantsiyaları, kilse, mektep ve hastahanelerni viran ete.

Rusiye ordusı çekilgen soñ azat etilgen köy ve şeerlerde kütleviy öldürüv adiseleri aqqında belli oldı. Bazı ğarbiy liderler Rusiyeni cenk cinayetlerinde qabaatladı. Rusiye akimiyeti arbiyleriniñ öldürüvlerge alâqası bar olğanını inkâr etip, olarnı «uyduruv» dep adlandıra.

Rusiye Ukrayinağa qarşı basqıncılıq cenk alıp barğanını inkâr ete ve bunı maqsadı «askeriysizleştirüv ve denatsifikatsiya» olğan «mahsus operatsiya» dep adlandıra.

Roskomnadzor Qırım.Aqiqat saytını blok etti. Qırım.Aqiqatnı küzgü saytı vastasınen oqumaq mümkün: https://d1ug5n8f9xpr1h.cloudfront.net. Esas adise-vaqialarnı Qırım.Aqiqatnıñ Telegram ve İnstagram saifelerinden taqip etiñiz.

Bloklav ve tsenzurasız haberler! Qırım.Aqiqat qullanımını qurmaq içün iOS ve Android.
XS
SM
MD
LG