Link açıqlığı

Saatnıñ esas haberi

Arbiy qısımnıñ şerefini qurtarğan kişi: Ukraina zabiti Golovaşenko Qırımda teslim olmadı ve Donbassta cenkleşe


Yuriy Golovaşenko
Yuriy Golovaşenko

O, Donetskte doğdı, Qırımda hizmet etti, şimdi ise onıñ konmandanlığındaki 57-nci ayrı moto-piyadeler brigadası Ukrainanıñ Şarqında ögdeki, duşmanğa eñ yaqın olğan mevzilerde cenkleşe. Yuriy Golovaşenko itiraf ete: komandanlıq etmek qıyın, çünki askerler er şeyni ögdeki mevzilerde ögrene.

«Barışıq vaqtında professional arbiylerde, talim körgen, ögretilgen ve amelde bunı nasıl qullanmaq kerek olğanınnı bilgen şimdiki yigitlerde olğan bilgiler yoq edi. Lâkin nazariy bilgiler yetmey, bu yaramay», – paylaşa arbiy hadim.

2014 senesiniñ başında Yuriy Golovaşenko, Aqmescit yanındaki Anqara (Perevalnoye) köyünde yerleşken 36-ncı brigadada batalyon komandanı edi.

Rusiyelilernıñ provakatsiya beklegenlerini er kes yahşı añlay edi. Ondan da ziyade, olar bu provakatsiyalarnı özleri yapa edi
Yuriy Golovaşenko

Onıñ brigadası o vaqıt yarımadada cenkke eñ azır qısım edi. O vaqıt daa podpolkovnik olğan Golovaşenko dağ piyadeleri batalyonınıñ komandanı edi. Bütün Rusiye arbiylerini tehnikalarınen beraber yernen yeksan etmek mumkün olğanını ayta, lâkin bunı yapmadı. Çünki bunıñ içün sebepler bar edi, ve bu, yalıñız emirniñ olmağanı degil.

Yuriy: «Rusiyelilernıñ provakatsiya beklegenlerini er kes yahşı añlay edi. Ondan da ziyade, olar bu provakatsiyalarnı özleri yapa edi. Eger biz Qırımda tek bir atış yapqan olsaq, bir yerge balaları ile berabbe öldürilgen qadınnı qoyar ve bütün bunı televizorda kösterir ediler», – dep eminligini bildire.

Anqara köyündeki arbiy qısım yanında Rusiye tarafdarlarınıñ mitingi
Anqara köyündeki arbiy qısım yanında Rusiye tarafdarlarınıñ mitingi

O vaqıt arbiy tehnikanıñ büyük qısmı «yeşil adamçıqlar»nıñ kontroli altına keçti. Onı komandanımız teslim etti. Adı şimdi endi açıqtan aytıla – Sergey Storojenko. Ukraina arbiyleriniñ idaresinde yalıñız bir qaç zırhlı maşina qaldı, ve olar uruşqa azır edi.

O vaqialarnıñ şaatı, şimdi Ukraina Mudafaa nazirliginiñ Qırımdaki media merkeziniñ sabıq hadimi Aleksey Mazepa: «Yalıñız bir qaç PAM (piyadelerniñ arbiy maşinası) arbiy qısımnıñ territoriyasına, esas territoriyağa çıqarıldı, ve bu PAMlar arbiy yedekler ile tura ve uruş içün donatılğan ediler. Yani küç ile zapt etmek, qoranı yıqmaq ve qısımnıñ territoriyasına ucüm etmek teşebbüsi yapılğan olsa, menim fikrimce, ateş açılacaq edi», – dep hatırlay.

Aleksey Mazepa
Aleksey Mazepa

Golovaşçenko hizmet etken qısımnıñ komandanı er keske silânı teslim etmek emrini berdi ve Rusiyeniñ tarafına keçmege çağıra edi.

O vaqıt Golovaşenko komandan ile davalaşa, zabitlerni teslim olmamağa qandırmağa tırışa, şahsen Ukraina mudafaa nazirine telefon aça ve vaziyetni bildire edi. Mucadele başına turmaq kerek olur dep, soñki künge qadar batalyonını azır vaziyette tuta edi. Lâkin qamaçavnıñ er yañı künü ile yeminge sadıq qalğanlarnıñ sayısı azala edi.

Bütün deñişmeler ve hainlikniñ başında arbiy qısımnıñ komandanı polkovnik Storojenko ve onıñ muavini podpolkovnik Boyko tura ediler
Aleksey Mazepa

Ukraina Mudafaa nazirliginiñ Qırımdaki media merkeziniñ sabıq hadimi Aleksey Mazepa: «Biz keyflerniñ deñişkeni aqqında er kün malümat ala edik. Ve soñundan belli olğanına köre, bütün deñişmeler ve hainlikniñ başında arbiy qısımnıñ komandanı polkovnik Storojenko ve onıñ muavini podpolkovnik Boyko tura ediler… Olar arbiy hadimlerni ruslar tarafına keçmeleri içün azırlamağa tırışa ediler», – dep, vaziyetni hatırlay.

Yuriy ise öz qısmınıñ silâsızlaştırılmasını qatiyen red etti, zabitler toplaşuvını teşkil etti ve yeminge sadıq qalğanlar gruppasınıñ başına turdı. Onıñ apayı Yuliya aynı şu qısımnıñ maliye bölüginde hizmet etti, bütün bu vaqialarnıñ şaatı edi.

Yuliya Golovaşenko: «O, silânı qolundan taşlamağa istemegen yekâne kişi edi, ve az qala Rusiye bayraqlarını alıp taşlay edi. O, brigadada yekâne kişi edi. Oña qol tutqan zabitler oldı, lâkin olar episi nasıldır zayıf olıp çıqtı, qorquzıp, türlü şeyler aytıp başladılar…, olarnı satın almağa başladılar», – dey.

Yuliya Golovaşenko
Yuliya Golovaşenko

Bütün komandanlar Rusiye bayrağı altında hizmet etmege qaldılar. Lâkin zabit Golovaşenko qısımnıñ adını qurtarıp yetiştirdi – bayraq ve muurni alıp taşladı. Amma bunıñ içün iylekârlıq yapmaq kerek oldı.

«Men, bu arbiy qısımnıñ bundan soñ da mevcüt olğanını yapmaq istey edim. Bu sebepten bu atributlarnı mutlaqa alıp ketmek kerek edi. Bayraqnı itirazsız berdiler, muurni ise… Biz yerli ustağa dublikatnı sımarlap yaptırdıq, men ştabnıñ başlığına dublikatnı berdim, ondan original muurni aldım da kettim», – dep, hatırlay o.

Belki de daa israrlı olmaq mumkün edim, yani andan daa çoq hadimni çıqara bilir edim
Yuriy Golovaşenko

Polkovnik o vaqıt ateş açmağanına peşman etmey. Bu dört yıl içinde oña başqa şey raatlıq bermey.

Golovaşenko: «Belki de daa israrlı olmaq mumkün edim, yani andan daa çoq hadimni çıqara bilir edim», – dep qayd ete.

Yuriy qıtağa arbiylerniñ çıqarılmasına komandanlıq yapqan adam oldı. Qorantalar ile beraber 157 kişini alıp çıqtı.

Şimdi Yuriyniñ evi Kyivde. Mında onı apayı ve üç qızı bekley. Büyügi, babası birinci kere Donbassqa ketkende er kesniñ endişelengenini hatırlay. Lâkin bugün de endişe aileni terk etmedi.

«Men beşinci sınıfta edim. Babam anda cenkleşkenini hatırlap, derste bile ağlap başlamaq mumkün edim. Yanıma çapıp kele ve: «Ne oldı? Ne içün ağlaysın?», – dep soray ediler», – hatırlay ortancı qızı, Sofiya.

Yuriy Golovaşenkonıñ qorantası
Yuriy Golovaşenkonıñ qorantası

Donbassta mobil operatorlar toqtavlar ile çalışa. Bu sebepten Yuriy tuvğanları ile seyrek qonuşa. Qırımdaki dostları ve sabıq arbiy qısım arqadaşlarınen asla qonuşmay.

Lâkin Qırımnı sağınğanını itiraf ete. Dağ piyadeleri batalyonınıñ sabıq komandanı, Qırım dağları ve yalıñız ilhaq etilgen yarımadada satılğan «Ay-Petri» dağ töpesiniñ adını taşığan tortnıñ aşığı ola.

XS
SM
MD
LG