Link açıqlığı

Saatnıñ esas haberi

Qırım içün «rus dünyası»: yarımadada «imperiya cebesi» açıla


Qırımda «rus dünyasınıñ» ğayelerini pekitmek içün faal areket yapıp başlaylar. Rusiyeniñ tarafını tutqan instutlarnıñ yanında yarımada daa bir teşkilâtnıñ temsilciligini açalar. İzbor klubı – Rusiye devlet siyasetine yoñelgen vatanperverlikni terbiyelegen rus ekspertleriniñ birleşmesi. Teşkilâtqa kirgen bir sıra insanlar Donbasstaki vaqialardan soñ Ukrain uquqqoruyıçılarınıñ raportlarında añıla ediler. Qırımda ise olarnıñ ortaqları – yarımadanı işğal etmege yardımcı olğan diger belli insanlardır.

İzbor klubı 2012 senesi, Rusiyeniñ dünyadaki tesirini küçlendirmege arz etken yazıcı, gezateci, ilim adamı ve cemaat erbaplarınıñ birleşmesi olaraq meydanğa ketirilgen edi.

«Beşinci sutunge» qarşı küreş klubı

Birleşmeniñ vekilleri öz resmiy sitelerinde bildireler ki, olar «çetel merkezler ve devlet içindeki «beşinci sutun» tarafından rusiye siyasetinde yapılğan tesirge qarşı imperiya cebesini» teşkil etmek içün çalışalar. Klub iştirakçileri Rusiye prezidentiniñ siyasetine qol tutqanları, Rusiye akimiyetinen işbirlik yapqanları aqqında bildirdiler. Klub azalrı ayatnıñ er saası içün vatanperver devlet siyasetiniñ şekillenmesi aqqında talil maruzalarını azırlay ekenler.

2014 senesinden başlap, olarnıñ faaliyetinde Ukraina içün ayrı emiyet berile: Kreml propagandasında teşviq etilgeni kibi, Ukraina aqqında faşist ve nazi ğayeleri ile Donbasta grajdanlıq cenkini alıp barğanı aytıla.

Klubnıñ daimiy azaları arasında – Qırım ve Donbas vaqialarından soñ Ukrainada açılğan cinaiy işlerniñ sebepçileri

İzbor klubınıñ yolbaşçısı – rusiyeli yazıcı, gazeteci Aleksandr Prohanov. Ondan ğayrı teşkilâtqa daa yigirmi daimiy aza kire, olar arasında – Qırım ve Donbas vaqialarından soñ Ukrainada açılğan cinaiy işlerniñ sebepçileri. Misal içün, regional iqtisadiy bütünleşme suallerinde Rusiye prezidentiniñ mesleatçısı Sergey Glazyevni Ukraina telükesizlik hızmeti arbiy ücüm ve haber areketleriniñ teşkil etkeninde ve Rusiyeniñ tarafını tutqan cenkâverlerge destek bergeninde şekley.

Klubnıñ daimiy azaları arasında – Avrasiya areketiniñ reisi Aleksandr Dugin ve rusiyeli aktör, rejissör İvan Ohlobıstin. Ekincisi, Ukrainanıñ telükesizligine qarşı yapqan areketleri içün, memlekette«non grata» insan olaraq ilân etildi. O defalarca Rusiye tarafını tutqan cenkâverlerge qol tutqanını bildire edi ve Donetsk vilâyetiniñ işğal etilgen qısımlarını ziyaret ete edi.

Biznes, siyaset ve «Yañı Qırım»

Endi İzbor klubınıñ veilleri Qırımda öz teşkilâtını açacaqları aqqında beyan ettiler. Olarğa yardım etecekler ise – 2014 senesi Qırımnıñ işğalinde iştirak etken yerli faaller olacaq.

Aleksandr Prohanovnıñ sözlerine köre, Qırımdaki İsbor klubınıñ vazifesi Qırımnıñ Rusiyedeki yañı yerini belgilemeknen bağlı olacaq. Lâkin tam yöñelişler daa seslendirilmey.

Şimdiki vaqıtta, Prahanovnıñ sözlerine köre, teşkilât tek Aqyarda çalışa. Onı itibarlı biznesmen, Rusiye kontrolündeki Aqyarnıñ Gagarin belediye şurasınıñ deputatı Sergey Liseytsev idare ete. O Bağçasaraydaki Svâto-Uspenskiy keşişhaneniñ destekçisi, «Rusiçi» aile ve bala qorçalav cemaat merkeziniñ ve Aqyardaki «Mariampol» şahsiy ortodoks hriastian gimnaziya-mektebiniñ tesisçi ola. Bu içün oña «aqiqiy rus metsenatı» deyler.

Qırımda bügün çoq propaganda hataları bar. İzbor klubı bunıñ episini yañı ğayelernen toldurmağa azır
Konstantin Knırik

Bunen beraber Qırımda klubnıñ yerli bölügine kitmege istegenler nevbetke tizileler. Teşebbüsçi gruppanıñ yolbaşçısı – Bağçasaray şeer şurasınıñ deputatı Konstantin Knırik oldı. O 2014 senesi «krımskaya samooborona» ile birlikte «Haber matbuat merkezi» ve «Jurnalistik tedqiqatlar merkezi» yerleşken binanı zapt ete edi.

«Maña İzbor klubınıñ Qırımdaki bölügini teşkil etmek vazifesi buyurılğanından men ğururlanam. Pek ciddiy ekspertler, mutehassıslar, siyasetşinaslar, jurnalistler, alimler, Qırımnıñ evge qaytması içün pek çoq şey yapqanlar, teşkilâtqa qoşulmağa istegenlerini ende bildirdiler», – dep yazdı o Facebookta.

Knırikniñsözlerine köre, Qırımdaki klubnıñ faaliyetinde ayrı yöñeliş – «Yañı Qırımnıñ ğaye platforması» ve haber siyasetinen bağlı olacaq. «Qırımda bügün bir sıra mefkureviy sualler bar, haber siyasetinde pek çoq propaganda hataları bar, ve bunı ende Rusiyedeki çoqusı ekspertler qabul ete. İzbor klub bunıñ episini yañı ğayelernen toldurmağa azır», – dey deputat.

Klubnıñ Qırımdaki teşkilâtında kelecekte yarımadanıñ vatanperverlik terbiyesi ve iqtisadiy inkişaf strategiyasınen oğraşmağa niyetlier.

XS
SM
MD
LG