Link açıqlığı

Saatnıñ esas haberi

«Qırımnıñ saibi kim olğanını aytçı maña...» – Qırım içtimaiy ağlarından


Qırımda qırımtatar faalleriniñ evlerinde tintüvler ğayrıdan başlandı. Bu sefer uquq qoruyıcılar Qarasuvbazar regional Meclisiniñ reisi Mustafa Asabağa kelip çıqtılar.

Taqiqat areketleri içün bir sebep – «fevral 26» işi oldı, onıñ çerçivesinde şu künü Qırım parlamenti binası yanında keçirilgen miting iştirakçilerinde tintüv ve sorğu keçirmekteler. Bunıñ ile Mustafa Asabanıñ evinde tintüv endi ekinci kere keçirile, birinci sefer bir şey tapıp olamadılar.

Опять обыск и снова в доме у Асаба Мустафы, председателя Белогорского регионального Меджлиса. Ищут материалы по "26 февраля" А говорите что снаряд не попадает дважды в одну воронку!

Posted by Заир Смедля on 13 Апрель 2015 г.
Eskender Bariiev bu sefer Mustafa Asabanıñ evinde apansızdan qurşun «taplığanını» bildirdi. Evel ise uquq qoruyıcılar olarnı tapmağan edi:

По поступившей информации, при обыске в доме Мустафы Асабы подбросили патроны. Его увезли в следственный комитет. Цинич...

Posted by Eskender Bariiev on 14 Апрель 2015 г.
Qırımtatarlardan «terrorist» etmekteler.

Komleksli büyük bir memleket – mıtlaqa birini tapıp, oña basqı etmek kerek, öz-özüne kendi emiyetini köstermek kerektir. Yalan, alçaqlıq ve aşaalıq – onıñ aqiqiy mevamıdır.

Eskender Bariiev Rusiye akimiyetiniñ nevbetteki adımları nasıl ola bilecegi aqta fikir yürsete:

Меджлис и Курултай - представительные органы крымскотатарского народа могут объявить террористическими.Первоначально, ...

Posted by Eskender Bariiev on 14 Апрель 2015 г.

Zair Smedlâ bu vaqialarğa baqmadan, qırımtatarlar Vatanını bıraqmaycağında emindir:

Sade bir plan, Qırımdaki saçmalıq ve qanunsızlıqqa dayanalmayıp, ondan boldurıp, qırımtatarlar yarımdanı terk etmek, yani öz-özüni sürgün etmek kerek! Dedelerimiz nice asırlar devamında avdet oğrunda küreşip keldi, bizim onı terk etmemiz içünmi?

Aleksey Petrov

Ayrette qaldıracaq şey barmı?... Mehanizm uzaq keçmişte işlep çıqarıldı, nazariye yazıldı… Oqu ve areket et!... Oquylar ayvanlar ve areket eteler!

Jeneçka Pavlük

Mayıs 18-ne qadar Qırım tatarları evlerinde oturıp, bir şeyni hatırlamaq bile tüşünmesin dep areket eteler

Ali Tatar-zade «ferval 26» işi boyunca taqiqat areketlerini, ne içündir, yalıñız qırımtatarlarğa nisbeten keçirgen taqiqatqa yardım etmek niyetindem. Belli ki, aynı şu vaqıtta mında Rusiye tarafdarlarınıñ aktsiyası da keçirile edi:

Şimdi «qırımbizim»ler ve işğalciler Aqmescitte 2014 senesi fevral 26 künü ektremist faaliyetniñ delillerini qıdıralar. Olarğa memnüniyet ile yarıdm etemiz. Qırım paytahtına ruslarğa qol tutmaq içün kelgen Aqyar sakininiñ aytqanı:

«Aqmescitte o deşetli mitingniñ iştirakçisi edim. Men – qadınım ve maña qorqunçlı edi, hususan bizim avtobusımıznı blokposta toqtatıp, bizge ağaç sopa şeklinde «silâ» berilgen vaqıtta qorqqan edim. Qaytıp kelsek, aqyarlılar bizni qaramanlarnı qarşılağanı kibi, gürdeli elçırpmalar ile qarşıladılar. Ebet, hoşuma ketti. Bizni atta nevbetsiz aşattılar. Qaraman olmağa ne güzel».

Dmitriy Karney

E, soñra ise onı işten boşattılar, mahkeme onıñ itirazına qulaq asmadı. Aqçası, putenge yazmaqnıñ manası yoq, ava – yaramay, mışığı Rusiye plastmass penirini aşap ölgen, qomşusı içip qavğa ete, fırın böcekleri dairesinde quvdılar, erkeklerayvandır.

Eugenia Kanishcheva

Endi nasıl ola: qaraman – diger qaramanlar ile avtoubsqa oturtılğan, silâsız insanlarğa qarşı qullanmaq içün sopanı elde etken, soñra ise nevbetsiz raqı içip olğan biridir.

* * *

İçtimaiy ağlarda Rusiye muhalifi, RPR-PARNAS firqasınıñ siyasiy şura azası İlya Yaşinniñ Qırım kelecegi aqta arizası faal muzakere etilgen edi. O, hatırlatımız, Ukrainağa yarımadanıñ «tez qaytarılması»ndan yañı aqibetler peyda olacağını tüşüne. Yaşin eñ uyğun, onıñ fikrine, Qırımnıñ üç qaytaruv usulını qayd etti: «Birinci variant – Qırımnıñ Ukraina terkibine rus tilli insanlarnıñ aq kefaleti, keñ muhtariyet ile qaytarılması. Ekincisi – Qırımnıñ Rusiye terkibinde Ukrainağa iqtisadiy taminat ile qaldırılması. Amma işbu qarar ukrain tarafından qabul etilmeli. Üçüncisi – Qırımda em Rusiye, em Ukraina mustaqilligi tarqatılacaq bir devlet quruluşını teşkil etmek».

Saşa Sotnik

Añlamadım... ne vaqıttan berli Yaşin «Rusiye muhalifetiniñ menfaatını» bildire? Oña bu aqnı birev berdimi? Ne güzel eken: qomşu devlet toprağınıñ qısmını hırsızlap, soñ ealiniñ ağır yaşayışı aqta fikir yürsetmek… Qırımlılar Putinniñ qandırışına inandılar. Olarnıñ aqılsızlığı ve günâhlarıdır. Ukraina terkibinde yaşamağa begenmeseler, Rusiyege ketsinler. Bu ise iş degil: başqa bir memleketke kelip, territoriyasını qoparıp almaq, soñra ise işğal etilgen topraqlarnıñ statusı aqqında fikir yürütmek.

Eduard Gutorov

Daa bir al etici-liberal Qırım-buterbrod aqqında

natalya Moskviçöva

Yaşin mal destegini qazana. Nafile: saylav yoqtır ki!

Oleg Ornatskiy

Daa bir sanki muhalif. Sağ ol, endi, iç omlağanda, hayal yoq oldı.

Valeriy Suçkov

İlk nevbette cinayetni cinayet olaraq tanımalımız (işğalni işğal dep). Ve devam etken cinayetni toqtatmaq kerek. Devletke nisbeten referendumlarnı kimse keçirmey…

Boris Loşakov

Üç variantnıñ olması mümkün degil. Qırımnıñ Ukraina terkibine vilâyet memuriy-territorial birlem şeklinde qaytarılması omlalı. Çeşit türlü «muhtariyetler»niñ neticeleri bellidir endi.

Katâ Sokolova

Öyle, demek. Rusiye muhalifleri Qırım Ukraina olğanını deyler, amma onıñ qaytaruv zaruriyeti aqta laf çıqqanda, birden olmaycaq bir variantlarnı uydura ekenler. Öyle de olacaqtır, çünki er kes ilk nevbette iç istimalcı içün yahşı olmağa istey. Mında ise em sizge, em bizge – olamaz.

Vâçeslav Bereznitskiy

Eminim, Saharov sağ olsa, o doğrudan aytar edi: «Rusiye Qırımdan çeşit-türlüv manaçıqlarnı qıdırmayıp, çıqmaq kerek!» Hatırlaysızmı, iç bir vaqıt er kes içün yahşı olmağa areket etmey edi ve daima tek AQİQAT AZRETLERİNE boysuna edi!

Valery Lusko

Yaşin raatlana bile – böyle miqyaslı siyaset degil… Qırım Ukraina toprağıdır ve Sovok dağılsa, Qırımnı işğali de soñuna yeter – şunıñ içün çıraylarıñıznı sıqıp tüşünmege kerekmey, «milletçi-liberal» efendiler – vaziyet tüşüngeniñiz kibi sade degildir, bundan da sadedir...

Dmitriy Karney

Endi bayağı aytılğan, amma pek adaletli bir ibare bar: Rusiye muhalifeti Qırım sualinde bite. Teessüf ki, amma aqiqattır. «Qoşuluvnıñ» takbihi siyasetçini imkânsız qaldıra. Şunıñ içün, öyle soyları yoq. Evelden muvafakiyetsiz bir ğaye olğanını añlağan iç bir insan siyasetke ketmez. Ruhiy ceetten sağlam olsa, iç olmağanda. Şunıñ içün Rusiyede siyasiy uçullar deñişse, bu sual çezilir dep hayal yürütmeyik. Böyle olmaz.

İlya Yaşinniñ fikirdeşleri de tapıldı:

Vera Baldina

Cemaat, er kesniñ öz aqiqatı bar. Putin Qırımnı hırsızladı, amma onı qaytarmaq imkânsızdır. İlya aqlıdır: aydın kelecekte – bu umumiy bir topraqtır. Ya da eki devletniñ soñsuz duşmanlığıdır.

İrina Zarifyan

Mesele Yaşin ve digerlerniñ uzlaşuvlarında degil ki. Qırım siyasiy mevamnıñ bir timsal ve ümdesi degil de, insanlar yaşağan bir topraqtır. Yaşin aynı şunı aytmağa istegen, ğaliba. İnsanlarnı bir yerden başqa yerge atmağa olmay, horlavdır bu. Rusiyede olacaq deñişüvlerden soñ yarımada sakinleriniñ de keyfleri deñişir, belki. Ukraina ve Rusiye sakinlerinde de. O vaqıt nasıldır bir siyasiy qarararlarnıñ alınması mümkün olur.

Böyle bir fikir de bar:

Вот тут возмущаются словами Яшина о том, что Крым невозможно "механически" вернуть Украине, а ведь абсолютно прав челове...

Posted by Александр Жакун on 13 Апрель 2015 г.

Dmitriy Ts

Vazife ğayet mürekkeptir, rusiyeliler Ukraina ile eyi munasebette bulunğanları içün olarğa ne bermek kerek eken. Yaşin onıñ variantları em Ukraina, em Qırım içün yaman olğanını aytqanda yañlışa.​

Yarımadanıñ kelecegi aqqında Sergey Gruzdov de fikir yürüte:

В своем предыдущем статусе я поместил очень интересную, на мой взгляд, информацию по обстановке в конфликте Украина-Росс...

Posted by Сергей Груздов on 6 Апрель 2015 г.

Aleksandr Raçko

1. Lüstratsiya. 2. Milliyleştirüv (ileride – şahsiyleştirüv). 3. Vaqtınca akimiyet (tamır halqnıñ temsilciligi qalğan eali ile teñ olmalı) 4. Ealiniñ cedvelge alınuvı. 5. Olğan ziyannıñ tazminatı. 6. Ukraina terkibinde regionnıñ inkişafı boyunca ükümet programması. 7. RF flotunıñ – sailden coyulıp ketmesi. 8. İdare organlarına saylavlar.

Daa bir Rusiye muhalifi Mihail Hodorkovskiy «Qırım kimniñ?» sualine açıqtan cevap berdi. Faqat, bunı Vladimir Putinniñ sözlerinen yaptı:

«Qırım kimniñ?» degen sualge Hodorkovskiy Stenford universitetinde de cevap bermege mecbur oldı:

Bu er şey bugünki künge uyğunlaştırılğan aytımnıñ doğru olğanını tasdiqlay:

XS
SM
MD
LG