Link açıqlığı

Saatnıñ esas haberi

İstese işanıñız, isteseñiz yoq?


Ahmet Derviş

Doğrusını aytsam, iqtidar qoltuğını sım-sıqı tutqan hiç bir urus siyasetçiniñ ne laflarını diñlep olam ne de sıfat-süratlarına baqıp olam. Bu qadar yalan ve yüzsülük değil medeniy memleketlerni, er türlü hıyanetlik, iftira, yalan ve zülümnı körgen qırımtatarlarnı bile şaşırta. Yalan üstüne yalan. Büyük arifli YALAN. Yalancınıñ çırağı yatsığa qadar yanar, derler, lâkin bularnıñ yalanı ekindi vaqıtqace bile dayanalmadı.

«Bular bizim askerler degil» - dedi, bir ay bile keçmedi ve aksini itiraf etti. «97% destek», «içtimaiy araştıruvlar», «azlıqlarnıñ aq-uquqları», «adiy vatandaşlarnıñ menfaatleri», «hafvsızlıq» kibi terminlerniñ arqasına turıp medeniyet ve insanlıq qanunlarnıñ temel prensiplerine zıt kelgen öz areketlerni aqlamaq teşebbüsünden başqa bir şey degil.

Bu yalanlarnıñ kün yüzüne çıqması ve aşkâr olması Qırım toprağınıñ zapt etilmesini işğal olaraq bilgen bizlerni ümütlendire, Qırım'nıñ güya qurtarılğanını tüşüngen yarımadanıñ diger sakinlerini ise terenden tüşündüre. Urusye'niñ yolbaşçısı, çarı ve sahibi, adam yerine saymağan öz halqınen 4 saatlıq körüşüvi devamında daha bir kere kimniñ ne qıymette olğanını numayış etti.

Kameralar ögünde aytqan sözlerine, qullanğan ibarelerine ve yüz ifadelerine diqqat etilse, sañki dersiñ bular aqıl hastası, deli yahut cahil. Lakin bu cahillik degil. Mısqıllap ve aşalap öz üstünlügini köstermek kibi kompleksler her ne qadar psihiyatristlerniñ işinen doğrudan bağlı olsa da bu vaziyette böyle davranışlar, ne yazıq ki, bir devletniñ temel siyasetini teşkil ete. Elindeki pıçaqnen qorqutmağa tırışqan soqaq serserisi dayın, yaramazlıq yapıp, özünü etraftakilerniñ üstünde tutmaq ğayreti uzaq kelecek ciyetten kimsege fayda ketirmegendir.

Sen dünya memleketlerniñ temsilcileri qarşısına keçeceksiñ de soñra butün fakt ve delillerge köz yumıp, boy-boy yalan aytacaqsıñ! Hayret! Sinsiy ve ayneci siyaset ince ve nazik olmalı degende, bularnıñ yapqan işleri baltanen odun parçalağan köylüniñ icraatlarından farqlı degil.

Yalan ile kerçekni ayırıp olğan medeniy insanlar Urusye hükümeti tarafından aytılğan yalan tolu laflarğa ehemmiyet bermeseler de mezkür federatsiyada yaşağan vatandaşlarnıñ çoqusı qulaqlarını tıqa-basa yalannen toldurmağa, afsus ki, özleri izin bereler. Olar bunı er ya da keç añlamağancek, şahsiy menfaatlerni vatan ve millet menfaatlerinden üstün tutqancek, yalanı maqbul körgen soñ iqtidardaki canavarlar başlarınıñ tepesinde oturıp qanlarını emmege devam etecekler. Ve böyleliknen mevcut sistema öz içine qapanacaq, çürümege yol açaraq inqilâpnı bekleycek.

«Düşman ğarp»nıñ aqılını qarıştırmaq içün uydurılğan yalanlar öz maqsadına irişip olmadı. Ceneva’daki körüşüv ve müzakereler tenqit etilse de asılında zann etilgeni kibi manasız degil ve mağlübiyet olarak qabul etilmemeli. Bir çoq siyaset erbapları ve gazetacılar bu vaqiyağa tek bir taraftan baqmaqnıñ yañlış olğanını ve şekili, mahiyeti ve uyğulanması boyutlarında bir çoq inceliklerniñ olğanını açıqladılar. Añlaşmanıñ imzalanmasından soñra AQŞ ve AB tarafından seslendirilgen sual ve talaplar bunı tasdiq etmekte.

Ğarp dünyasınıñ endi tecrübeli olğanını unutmayıp, Urusye devletiniñ neden ibaret olğanını pek yahşı bilgenini köz ögünde tutmaq kerek. Ekseriyet Ukrayin devlet adamlarınıñ da ciddiy aqıl sahibi, vetanperver ve milletsever olğanlarını diqqatqa alıp, olar qabul etken qararlarnıñ ve yapqan siyasi adımlarnıñ isabetli olacağına ümüt etmeli. Olarğa hain ve satqın demeyip işanmaq, lakin sıqı nezaretni de terk etmemek kerek. Hatırlasañız, muhalafetni temsil etken üçlü taqım fevralniñ soñunda sabıq ve qaçaq prezidentnen de buña beñzegen sözleşmeni imzalağan ediler. Neticede kimniñ yutıp kimniñ mağlüp olğanına şahit oldıq. Bu areketlerniñ hepsine taktik manevralar nazarınen baqmalı, dep tüşünem. Mühim olğanı - yalancınıñ bütün yalanlarını açıqqa çıqarmaq ve böyleliknen onı silâhsız ve çaresiz qaldırmaqtır.

Bizge aşatmaq istegenleri eñ büyük yalan ise ne Qırım, ne Ukrayina, ne de astı üstüne ketirilgen tarihnen bağlı. Eñ büyük yalan Urusye’niñ özü içinde saqlı. Bu yalanğa andaki iqtidarnıñ ekseriyet siyasetçileri bile can göñülden işanalar ve bar küçünen başqalarğa añlatıp köstermege ğayret eteler. Öyle yalan ki, baqışlarnı mağrur, yüreklerni kibir dalğalarınen bulandıra ve sañki köklerge kötergen qanatlarnıñ asılında cehennemniñ tübüne çekken ateş taşları olğanını körmege imkân bermey. Bu eñ büyük yalan – Urusye’niñ küçlü ve temelli devlet olğanıdır. Halbuki, vaqıt keçken sayın bu «muazzam» ve «muhteşem» saraynıñ kerçekte qumdan yapılğanı ve kiçik balaçıqnıñ bir tepmesinen bile yıqtırmağa mümkün olğanı añlaşıla.

Yaqın keçmişte Refat Çubarov meydanğa kelgen vaziyetni añlatmaq içün birisiniñ evge kirgen silahlı sarhoş misalini ketirgen edi. Oña nasıl qarşılıq bermeli? Tutıp tışarı atmaq içün küç-quvet qullanılsa kene kelir, qapığa dayanır ve onı qırıp içeri kirmege tırışır. Miyi bulanğan, özünde değil, şaşmalap ne yapqanını bilmegen, herkesni qabaatlı körip özüni aqlamaq içün eñ çirkin qabalıqnı köstergen, ağızından çirkef tökülgen, eline ne keçse savurıp atqan insan qıyafetteki mahlüqqa qaysı tilnen laf diñlettirmek mümkün? Ferasetli hareket etmeli. Maqsat cezalamaq degil, ders berip, aqıl ögretmektir. İşte aynı böyle sabır strategiyasını da şimdi Ukrayina’nen beraber ileri kelgen dünya memleketleri uyğulamaqtalar. Her adımnı 100% emin olğan soñ atmaq, etraflı, esaslı ve terenden tüşünip hareket etmek içün zaman kerek. Yalan ve iftiralarğa qarşı namus, şeref, doprulıq ve adaletnen cevap bermeli. Acelecilikte ne bir fayda ne de bir hayır bar. Barsın, hatanı qarşı taraf yapsın.

Ahmet Derviş, qırımlı közetici

«Fikir» rubrikasında bildirilgen tüşünceler müelliflerniñ noqtai nazarını bildirip, muarririyetnen aynı olmaması mümkün
XS
SM
MD
LG